Zajęcia komputerowe

W dzisiejszych czasach niezbędna stała się umiejętność obsługi komputera. Dlatego też czwartkowe zajęcia świetlicowe odbywają się w sali informatycznej.
Najmłodsze dzieci grają w różnorodne gry (logiczne, zręcznościowe, przygodowe), kształtując umiejętność korzystania z klawiatury i myszki. Ponadto pracują na programach graficznych typu Tux paint. Starsi uczniowie mogą natomiast skorzystać z Internetu w celach edukacyjnych: wyszukiwanie informacji potrzebnych na zajęcia lekcyjne, rozwiązywanie ćwiczeń, opracowywanie prezentacji. Realizują również różnorodne projekty, jak chociażby samodzielne tworzenie gier.
Zajęcia komputerowe cieszą się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem.