WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Szkoła Podstawowa w Sieniawie oraz Szkoła Filialna w Puławach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Wielka Zbiórka Książek. Akcja ta, jest organizowana przez Fundację Zaczytani.org, która promuje czytelnictwo i edukacją społeczną. Do udziału zachęcamy uczniów i ich rodziców, którzy chcą się zaangażować w pomoc i działalność dobroczynną. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych wydane po 2000 roku – ważne, aby były w dobrym stanie technicznym. Zebrane książki przekazane zostaną do placówek medycznych w całej Polsce.

Wielka  Zbiórka  Książek  2019r.  odbędzie  się  w  terminie 23 kwietnia – 26 maja w Bibliotece SP w Sieniawie i SF w Puławach.

Koordynatorami punktu zbiórki są: Beata Bruk, Sabina Zięba, Stanisława Florek i Agnieszka Twardowska. Więcej informacji o akcji na stronie: www.zaczytani.org