„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”

Uczniowie niejednokrotnie odkrywają swoje talenty, a także mogą rozwijać pasje i zainteresowania uczestnicząc w licznych konkursach, zawodach oraz dodatkowych zajęciach.