Szkolny konkurs czytelniczy

Zapraszamy do udziału!
Podobnie jak w ubiegłych latach, Szkoła Podstawowa w Sieniawie będzie uczestniczyć w akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam” organizowanej przez miesięcznik Biblioteka w Szkole. Jej szkolnymi koordynatorami są: Stanisława Florek, Sabina Zięba, Beata Bruk, Marta Cypcar.
Celem akcji jest promocja czytelnictwa poprzez budowanie pozytywnych skojarzeń z książką. Głównym założeniem akcji jest wspólne czytanie książek w całej Polsce w jednym czasie – 7 czerwca o godz. 10.00. Czytaniu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje. Między innymi ogłoszone zostaną wyniki konkursu, do udziału w którym zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie.