„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”

Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych w szkole wycieczkach. Nie tylko poznają piękne zakątki naszego kraju, ale również wzbogacają wiedzę, rozwijają umiejętności i wrażliwość estetyczną oraz kształtują właściwe postawy.