Spotkanie z rodzicami

W związku z wytycznymi Podkarpackiego Kuratora Oświaty zobowiązującymi wszystkie szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami na temat procedur bezpieczeństwa stosowanych w szkole, zapraszam wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 17.00 w SP w Sieniawie.

Rodzice mogą skorzystać z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia
i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”
, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z  ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze wskazaniem przepisów i  odpowiedzialności.

Halina Chmielewska – dyrektor szkoły