Sieniawa

Sieniawa to miejscowość położona w południowo – wschodniej Polsce, województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów. Została założona w 1438 roku i należała do dóbr rymanowskich, których właścicielami był ród Sienieńskich. Od 1589 roku występuje w dokumentach pod nazwą Sieniawa.

Po I rozbiorze Polski ziemia sanocka, w tym Sieniawa, przypadła Austrii. Ostatnie lata przed I wojną światową przyniosły masową emigrację, której przyczyną było duże rozdrobnienie gospodarstw przy braku możliwości uzyskania pracy. Z Sieniawy wyjechało ponad 200 osób. Tutejsza ludność ucierpiała również w czasie II wojny światowej. Wprawdzie potyczek na tym terenie nie było, ale spalono 120 domów, 5 osób zginęło w Oświęcimiu, kilka zginęło na polu walki. Tragiczny był również dla ludności ruskiej rok 1945. Był to rok kiedy na wieś napadały bandy. Spaliły one 25 domów oraz zamordowały 24 osoby, przeważnie mężczyzn.

W latach powojennych ludność znalazła zatrudnienie w rolnictwie oraz w pobliskich miastach, w usługach, zakładach pracy. Nowe możliwości dla mieszkańców Sieniawy stworzyło wybudowanie zapory.

W miejscowości znajduje się zabytkowa drewniana cerkiew z XIX wieku, obecnie zamieniona na kościół.