Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Opiekun:

Piotr Boczar

Przewodnicząca: 

 Julia Czupka

Zastępca: 

Maria Jarosz

Skarbnik:

Stanisław Nowak

Sekcja naukowa

Zofia Kosiarska

Oliwia Królicka

Igor Smoleń

Kaja Szałankiewicz

Sekcja porządkowa

Bartosz Giera

Patryk Kilar

Julia Nosal

Jakub Walus

Sekcja  kulturalna

Milena Lassota

Aleksandra Moskal

Dawid Rodzinka

Dawid Szajna