Projekt „Równać szanse”

FUNDACJA JAŚ WĘDROWNICZEK
OGŁASZA NABÓR  KANDYDATÓW / KANDYDATEK
DO PROJEKTU realizowanego w programie

„RÓWNAĆ SZANSE”

  • Kto finansuje projekt?

Projekt  jest realizowany w ramach  działań Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, który od początku prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

  • Jaki jest cel projektu?

Tworzenie sytuacji w czasie których młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie rozwijać swoje zainteresowania.

Działać w zespole.

Poznawać walory środowiska z patrzeniem na  własną przyszłości.

  • Kto może uczestniczyć w projekcie?

Młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z: Rymanowa, Rymanowa Zdroju, Klimkówki i  Sieniawy.

  • Jakie są koszty uczestnictwa w projekcie?

Udział jest bezpłatny, przy niewielkim wsparciu sponsorów.

  • Jaki jest okres realizacji?

od 1 września 2020 r. do 31 października 2021 r.

  • Jakie są przewidziane działania?

Wstępna propozycja – krajoznawstwo i turystyka z towarzyszącymi umiejętnościami ( survival, fotografia…)

  • Jak zgłosić uczestnictwo?

adres e-mail domroz@interia.pl

do 30 maja 2020 r.