Pomagamy potrzebującym

Szkoła Podstawowa w Sieniawie chętnie podejmuje działania charytatywne, cieszące się zawsze ogromnym zaangażowaniem uczniów. Jednym z nich była akcja przedświąteczna „Wspieramy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci”, polegająca na zbiórce kosmetyków i chemii gospodarstwa domowego.
Przez kilka tygodni uczniowie przynosili do szkoły wskazane produkty. Dzięki ich szczodrości udało się uzbierać kilka pudeł wypełnionych chemią i kosmetykami. 14 grudnia przedstawiciele uczniów: Nikola Janowska, Szymon Sitek oraz Dominika Twardowska udali się pod opieką ks. I. Barana i W. Niemczyka do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Brzozowie. Przekazali tam zebrane dary, które z pewnością stanowić będą ogromne wsparcie dla ośrodka.