Pokazy z fizyki

24 maja uczniowie z klas 7 – 8 oraz 3 gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie uczestniczyli w XXI POKAZACH Z FIZYKI w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej Politechniki Rzeszowskiej, gdzie udali się pod opieką nauczyciela fizyki, pani A. Maśnik.
Niezwykle bogaty program pokazów obejmował doświadczenia z: mechaniki, drgań i fal, zjawisk atmosferycznych oraz fizyki zabawek. W ciekawy sposób przybliżył uczniom te trudne zagadnienia. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć doświadczenia demonstrowane przez wykładowców Rzeszowskiej Politechniki oraz zaproszonych gości z Uniwersytetu Lubelskiego.
Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że uczniowie asystowali przy niektórych z nich.