Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, musieli zmierzyć się z egzaminem sprawdzającym stopień opanowania przez nich wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Egzamin składał się z trzech części: 16 czerwca młodzież rozwiązywała…

„Rebusy z fizyki”

W marcu 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie wzięli udział w gminnym konkursie fizycznym „Rebusy z fizyki” zorganizowanym przez Zespół Szkół Sanatoryjnych w Rymanowie Zdroju. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować prace plastyczne, różnymi technikami przedstawiające   rebus, którego rozwiązaniem była nazwa…

Projekt „Równać szanse”

FUNDACJA JAŚ WĘDROWNICZEK OGŁASZA NABÓR  KANDYDATÓW / KANDYDATEK DO PROJEKTU realizowanego w programie „RÓWNAĆ SZANSE” Kto finansuje projekt? Projekt  jest realizowany w ramach  działań Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, który od początku prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Jaki…

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie z dnia 5.05.2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.