Wskazówki psychologa – jak rozmawiać z dziećmi o koronowirusie.

Ze względu na rozprzestrzeniające się fałszywe informacje na temat COVID-19 oraz związany z nimi poziom lęku, przedstawiam Państwu opracowanie Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dotyczącej rozmowy z dziećmi i adolescentami o aktualnych wydarzeniach: Ważne jest, by stworzyć dziecku wspierające…

Informacja

Szanowni Rodzice! Na prośbę Podkarpackiej Kurator Oświaty przypominam, że na Państwu spoczywa odpowiedzialność za to, aby dzieci w dniach zawieszenia zajęć szkolnych pozostawały w domu.Każde wyjście dziecka z domu i kontakt z innymi z osobami stwarza realne niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.…

Rekolekcje wielkopostne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych ksiądz M. Bacior zorganizował dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie rekolekcje, które odbyły się 28 lutego. W związku z czym odwołane zostały końcowe lekcje, a uczniowie udali się do kościoła w Sieniawie. Rekolekcje prowadził…

Zajęcia sportowe

W związku z ogromnym zainteresowaniem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie dodatkowymi zajęciami sportowymi, pan Witold Niemczyk zorganizował kolejny wyjazd na lodowisko oraz basen. Zajęcia te pozwalają młodzieży rozwijać umiejętności związane z uprawianiem określonej dyscypliny sportowej, jak również motywują ich…

Konkurs „Zapobiegajmy pożarom”

24 lutego w Szkole Podstawowej w Sieniawie gościliśmy Zastępcę Burmistrza Gminy Rymanów, Pana Grzegorza Wołczańskiego oraz Panią Edytę Wiernusz – członka OSP Posada Dolna. Ogłosili oni wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Ochotniczych Straży…