Maks Matematyczny

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją ogólnopolskiego konkursu matematycznego, wykorzystującego technologie informatyczne. Wymaga od uczestników nie tyle wiedzy, co umiejętności; bowiem ich zadaniem jest rozwiązanie dwóch zadań w formie internetowych gier matematycznych. Nic więc dziwnego, że konkurs cieszy się wśród dzieci…

Zabawa choinkowa

31 stycznia w Szkole Podstawowej w Sieniawie zorganizowana została zabawa choinkowa. Ta coroczna impreza jest wspaniałą okazją do integracji uczniów oraz zespołów klasowych. W godzinach przedpołudniowych bawiły się przedszkolaki, dzieci z oddziału zerowego oraz klas I – III. Najmłodsi jak…

Poliglota

Poliglota

W dniach od 28 do 30 stycznia w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Poezji Obcojęzycznej „Poliglota”, objęty patronatem podkarpackiego kuratora oświaty. Konkurencja była naprawdę ogromna, ponieważ do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół m.in.…

Bezpieczna zima

30 stycznia Szkołę Podstawową w Sieniawie odwiedzili strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Brygadier Mariusz Kozak wygłosił ciekawą prelekcję pod hasłem „Bezpieczna zima”. Uczestniczyli w niej uczniowie z klas III – VIII szkoły podstawowej oraz klasa III…

Dzień Seniora

Dzień Seniora

„Kto tam? Wnuczek i wnuczka. Do kogo? Do babci i dziadka niosą kwiaty z przedszkola i ptaszek siedzi w kwiatkach. Ten ptaszek to kukułka. Kukułka zaraz wykuka, ile całusów dostaną dziadkowie od wnuczki i wnuka.” W. Chotomska W styczniu obchodzimy…