Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

W związku z otrzymanym pismem od Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rymanowie informuję Państwa, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania planowany jest w Szkole Podstawowej w Sieniawie strajk pracowników. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie odbędą się w dniach od 8 kwietnia 2019 roku do odwołania. Tym uczniom, którzy w dniach strajku będą musieli przyjść do szkoły zostanie w miarę możliwości zapewniona opieka.
Serdecznie prosimy o potraktowanie tej informacji jako wyjątkowej, nie można bowiem stwierdzić jak długo potrwa trudna i dyskomfortowa dla Państwa sytuacja.

Bieżące informacje na temat strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane przez e- dziennik.

Dyrektor Halina Chmielewska