Ogłoszenie

Informuję uczniów klasy 8 SP w Sieniawie, że w piątek -31 lipca 2020 należy odebrać zaświadczenia z wynikami egzaminu.
Będą one wydawane w szkole od godziny 10.00
Ze względu na sytuację epidemiologiczną proszę, aby osoba odbierająca zaświadczenie miała założoną maseczkę zakrywającą nos i usta.


Dyrektor SP w Sieniawie
Halina Chmielewska