Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora SP w Sieniawie 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach kończą się 26 czerwca – w piątek. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogą zorganizować uroczystego zakończenia roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej. 

W SP w Sieniawie ustalony został tryb wręczania świadectw szkolnych i nagród dla wyróżniających się uczniów.  

Będą one wydawane w szkole lub na świeżym powietrzu – jeśli pozwoli na to pogoda: 26 czerwca – w piątek w następujących godzinach: 

  • kl. „0” i przedszkole – godz. 8:00 
  • kl. I i II – godz. 9:00 
  • kl. III i IV – godz. 10:00 
  • kl. V i VI – godz. 11:00 
  • kl. VII i VIII – godz. 12:00 

Msza święta dziękczynna za szczęśliwie zakończony rok szkolny będzie odprawiona we czwartek – 25 czerwca o godz. 18:00. 

Dyrektor SP w Sieniawie 

Halina Chmielewska