Nareszcie koniec roku szkolnego!

19 czerwca był dla większości uczniów najszczęśliwszym – bo ostatnim dniem roku szkolnego. Perspektywą dwumiesięcznego wypoczynku cieszyli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie, którzy przybyli na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Podczas Mszy Świętej ksiądz proboszcz Stanisław Gniewek wygłosił piękną homilię, w której zachęcał młodzież, by właściwie wykorzystała czas odpoczynku od nauki.
Następnie odbył się uroczysty apel. Pani dyrektor Halina Chmielewska podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Uczniowie celujący w nauce, zachowaniu, reprezentujący szkołę w licznych konkursach, akademiach oraz angażujący się w akcje charytatywne otrzymali nagrody książkowe zakupione z Funduszu Rady Rodziców. Wyróżnieni zostali również rodzice za swą działalność na rzecz szkoły. Następnie dzieci przeszły do swoich klas, gdzie otrzymały świadectwa z rąk wychowawców. I wreszcie wakacje można uznać za oficjalnie rozpoczęte!
Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak życzyć wszystkim udanego wypoczynku.

« 1 z 3 »