Nareszcie koniec roku szkolnego!

Z pewnością tym okrzykiem większość uczniów powitała dzień 26 czerwca. Był to szczególnie trudny rok szkolny ze względu na obowiązującą w drugim półroczu naukę zdalną, spowodowaną sytuacją epidemiczną.
W Szkole Podstawowej w Sieniawie zrezygnowano z tradycyjnych uroczystości. Uczniowie z poszczególnych klas przychodzili po odbiór świadectw na wyznaczone godziny. Wszyscy musieli mieć założone maseczki i zachowywać odpowiednie odległości. Wychowawcy wręczyli również nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców, uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu lub pracy na rzecz szkoły.
Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji oraz wyrazić nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym powrócimy do normalnych zajęć.