Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018                    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 listopada 2018                   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – wychowawczych.

23 – 31 grudnia 2018            Zimowa przerwa świąteczna

11  – 24 lutego 2019              Ferie zimowe

10, 11, 12 kwietnia 2019       Egzamin gimnazjalny

10 – 11 kwietnia 2019           Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – wychowawczych.

15, 16, 17 kwietnia 2019      Egzamin ósmoklasisty

15 – 16 kwietnia 2019           Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – wychowawczych.

18 – 23 kwietnia 2019           Wiosenna przerwa świąteczna.

2 maja 2019                          Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – wychowawczych.

21 czerwca 2019                  Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019      Ferie letnie