Informacja dotycząca egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

Przypominam, że w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora uczniowie Szkoły Podstawowej nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie kl. 8 piszący egzamin proszeni są o przyjście do szkoły na godz. 8 15.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wiosenna przerwa świąteczna będzie trwać od 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Uczniom zdającym egzamin życzymy powodzenia!

Dyrekcja SP w Sieniawie