Informacja

Szanowni Rodzice!
Na prośbę Podkarpackiej Kurator Oświaty przypominam, że na Państwu spoczywa odpowiedzialność za to, aby dzieci w dniach zawieszenia zajęć szkolnych pozostawały w domu.
Każde wyjście dziecka z domu i kontakt z innymi z osobami stwarza realne niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.
Nie lekceważmy sytuacji.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Halina Chmielewska - dyrektor szkoły