Egzamin ósmoklasisty

W tym roku szkolnym, w związku z reformą edukacji i wprowadzeniem ośmioletnich szkół podstawowych, odbył się egzamin ósmoklasisty. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę. Ale jednocześnie nie jest określony minimalny wynik, dlatego sprawdzianu tego nie można nie zdać. Oczywiście wszystkim ósmoklasistom zależy na zdobyciu jak największej liczby punktów, ponieważ uzyskany wynik będzie miał wpływ na dostanie się do szkoły średniej.
Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: 15 kwietnia – z języka polskiego, 16 – z matematyki, 17 – z języka obcego nowożytnego. W arkuszach znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające sformułowania dłuższej odpowiedzi.
Z egzaminem zmierzyli się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Zestresowani i przejęci w skupieniu rozwiązywali poszczególne arkusze, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności. Zapytani o wrażenia, nasi ósmoklasiści stwierdzili, że pytania różniły się stopniem trudności, a niektóre były naprawdę trudne; mimo wszystko są dobrej myśli.
My również żywimy przekonanie, że uczniowie poradzili sobie doskonale. Jednak na wyniki musimy czekać do czerwca.