Egzamin ósmoklasisty


Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, musieli zmierzyć się z egzaminem sprawdzającym stopień opanowania przez nich wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
Egzamin składał się z trzech części: 16 czerwca młodzież rozwiązywała zadania z języka polskiego, 17 – z matematyki, a 18 – z języka angielskiego. Podczas wszystkich trzech części pojawiły się zadania testowe oraz otwarte; część sprawdzała wiedzę teoretyczną, inne – jej praktyczne zastosowanie; niektóre polecenia okazały się bardzo proste, z kilkoma uczniowie mieli znaczne problemy.
Tegorocznym egzaminom towarzyszył dodatkowy stres, związany z przełożeniem pierwszego terminu oraz niepewnością co do jego ostatecznej formy, ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy dopiero w lipcu, ale trzymamy kciuki, by okazały się jak najlepsze i pozwoliły naszym absolwentom dostać się do wymarzonych szkół średnich.