E-MISJA – Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”

Burmistrz Gminy Rymanów zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „E-MISJA – Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Rymanów w wieku 25-74 lata, którzy są zainteresowani poprawą kompetencji cyfrowych.

Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie komputerowym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, catering oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. 
https://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=4869&akcja=artykul