Dzień Edukacji Narodowej

14 października 1773 roku utworzona została Komisja Edukacji Narodowej. Była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce oraz pierwszą tego typu instytucją w Europie. Nie sposób przecenić jej znaczenia ze względu na liczne reformy i dokonania w dziedzinie szkolnictwa. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia obchodzimy co roku Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej właśnie okazji 15 października w Szkole Podstawowej w Sieniawie odbyła się akademia przygotowana przez nauczycieli: R. Kilar i P. Boczara, przy wsparciu J. Konderli – Oziminy – odpowiedzialnej za oprawę muzyczną. Występ artystyczny w wykonaniu uczniów wypełniały wzruszające wiersze i piękne piosenki dedykowane dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej szkoły. Na zakończenie młodzież wyraziła wdzięczność nauczycielom za ich cierpliwość i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy oraz wychowywaniu kolejnych pokoleń, podziękowała również wszystkim pracownikom szkoły za całoroczną pracę.
Następnie krótkie przemówienie wygłosiła pani dyrektor Halina Chmielewska dziękując wszystkim za w wytężoną pracę, także uczniom, ponieważ to przede wszystkim ich święto. Wymieniła szczególnie zasłużonych w ubiegłym roku pracowników szkoły wręczając im pamiątkowe dyplomy.
Uroczystości przyświecało piękne hasło: „Wykształcenie to dobro, którego nikt nas nie pozbawi”. Ważne, byśmy wszyscy zdawali sobie sprawę z istoty tych słów.