Drodzy Rodzice,

w związku z rozporządzeniem MEN, którego przepisy obowiązywać będą od 25 marca do 10 kwietnia 2020, informuję Państwa, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka w dalszym ciągu będzie prowadzona na odległość tzn. nauczyciele będą
w tym okresie realizować podstawę programową ze wszystkich przedmiotów.Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, ale biorąc pod uwagę możliwości uczniów, prowadzący postarają się, aby obciążenie zajęciami było równomierne.

Nauczyciele podawać będą treści przede wszystkim z wykorzystaniem e-dziennika, poczty elektronicznej lub popularnych, dostępnych komunikatorów.

W najbliższych dniach podany zostanie sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów. Obecny trudny czas wymaga od nas wszystkich mobilizacji. Proszę Państwa o wyrozumiałość
i cierpliwość, bo sytuacja, w której się znaleźliśmy stanowi wielkie wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dyrektor SP w Sieniawie

Halina Chmielewska