„DO HYMNU”

W ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 Narodowe Centrum Kultury zorganizowało Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych „DO HYMNU” w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku odbyła się druga edycja konkursu polegającego na grupowym wykonaniu „a cappella” przez uczniów Hymnu Państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych.
Do konkursu przystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Przesłuchanie konkursowe odbyło się 20 maja w obecności członków Jury lokalnego. Stu uczniów naszej szkoły, którymi dyrygowała pani J. Konderla – Ozimina, odśpiewało z ogromnym zaangażowaniem Hymn Państwowy, „Odę do radości” oraz „Marsz Polonia”. Piękne wykonanie, patriotyczne dekoracje i uroczyste stroje dzieci oraz młodzieży złożyły się na końcowy wspaniały efekt. Nagrany występ oceniony zostanie w drugim etapie przez Jury centralne, które spośród wszystkich szkół wyłoni zwycięzców. Ocenie podlegały będą: technika wykonawcza, interpretacja, całościowe wrażenie artystyczne, a także liczba śpiewających uczniów.
Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na wyniki, które ogłoszone zostaną w czerwcu.