Dni otwarte w Rymanowie

26 kwietnia uczniowie klasy III gimnazjum oraz 8 ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie udali się do ZSP w Rymanowie w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.
Na początku przywitani zostali przez panią dyrektor Elżbietę Nadziakiewicz. Następnie obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie. Wśród licznych atutów placówki szczególnie podkreślone zostały:

  • bogata oferta języków obcych,
  • interesujące zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i plenerowe),
  • szeroki wybór profili,
  • współpraca z uczelniami wyższymi,
  • możliwość udziału w projektach rozwijających zainteresowania uczniów.
    Młodzież miała również okazję zwiedzić budynek szkoły i uczestniczyć w ciekawych pokazach, a także sprawdzić swoją celność na strzelnicy sportowej.
    Jak wiemy nasi uczniowie stoją przed trudnym wyborem szkoły średniej, dlatego ważne jest, by poznali oferty szkół średnich i dokonali świadomego wyboru szkoły oraz przyszłego kierunku kształcenia.