„Bezpieczny dzisiaj, szczęśliwy jutro”

W kwietniu i maju we wszystkich klasach 5 szkół podstawowych z terenu gminy Rymanów przeprowadzony został program profilaktyczno – wychowawczy „Bezpieczny dzisiaj, szczęśliwy jutro”. Akcja ta zainicjowana została przez pracowników z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miejscu Piastowym, którzy za główny cel postawili sobie w interesujący sposób ukazać dzieciom jak wielkie zagrożenie dla ich zdrowia i życia może stanowić uzależnienie, nie tylko od używek takich jak papierosy czy alkohol, ale również chociażby od komputera. Ponadto uwrażliwili młodzież na problem agresji i cyberprzemocy.
W programie wzięli również udział uczniowie klasy 5 ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Dzieci nie tylko aktywnie uczestniczyły w spotkaniach, ale też zaangażowały się w zaproponowany konkurs plastyczny.
6 czerwca w kinie Sokół w Rymanowie miało miejsce podsumowanie projektu zorganizowane przez PPP w Miejscu Piastowym, Urząd Gminy w Rymanowie i Gminny Ośrodek Kultury. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i pendrivy, a zwycięzcy dodatkowe nagrody. Z prawdziwą przyjemnością możemy zakomunikować, że Tomasz Kilar zdobył wyróżnienie, a Tomasz Zalisz zajął III miejsce. Wielkie brawa!