Bezpieczna zima

30 stycznia Szkołę Podstawową w Sieniawie odwiedzili strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Brygadier Mariusz Kozak wygłosił ciekawą prelekcję pod hasłem „Bezpieczna zima”. Uczestniczyli w niej uczniowie z klas III – VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum.
Pan Mariusz przypomniał jak ważny zimą jest odpowiedni ubiór oraz omówił postępowanie w przypadku przemoczenia i wyziębienia organizmu. Ponadto wskazał na czyhające w domu zagrożenia związane z niewłaściwym przechowywaniem środków chemicznych, lekarstw, a także nierozsądnymi zabawami ogniem czy też prądem elektrycznym.
Szczególny nacisk położył na możliwość zaczadzenia dwutlenkiem węgla, ze względu na wzrost tego typu przypadków zimą, omawiając podstawowe zasady bezpieczeństwa (właściwa wentylacja, regularne czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji). Poinformował o konieczności zgłaszania odpowiednim służbom wszelkich niebezpiecznych sytuacji, których jesteśmy świadkami. Nie obyło się więc bez egzaminu ze znajomości numerów alarmowych.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące czadu.