Wskazówki psychologa – jak rozmawiać z dziećmi o koronowirusie.

Ze względu na rozprzestrzeniające się fałszywe informacje na temat COVID-19 oraz związany z nimi poziom lęku, przedstawiam Państwu opracowanie Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dotyczącej rozmowy z dziećmi i adolescentami o aktualnych wydarzeniach: Ważne jest, by stworzyć dziecku wspierające…