Informacja

Szanowni Rodzice! Na prośbę Podkarpackiej Kurator Oświaty przypominam, że na Państwu spoczywa odpowiedzialność za to, aby dzieci w dniach zawieszenia zajęć szkolnych pozostawały w domu.Każde wyjście dziecka z domu i kontakt z innymi z osobami stwarza realne niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.…