Ogłoszenie

Szanowni Rodzice! W związku z otrzymanym pismem od Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rymanowie informuję Państwa, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania planowany jest w Szkole Podstawowej w Sieniawie strajk pracowników. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze…