Rekrutacja 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sieniawie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego, „0” i klasy I. Zapisów należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela kl.”0″ i oddziału przedszkolnego od 25 lutego 2019 do 12 marca 2019 r. dostarczając ksero skróconego…

Konkurs Literacki

7 lutego w ZSP w Posadzie Górnej odbył się XVI Konkurs Literacki „Śladami polskich pisarzy i poetów”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „W kręgu twórczości Doroty Terakowskiej”. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań polską literaturą. Tematyka wykracza poza program nauczania; uczestnicy…

Konkurs pożarniczy

Konkurs pożarniczy

Już od kilku lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk…

Wyjazd do kina

Przed feriami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie udali się do kina Helios w Krośnie. 6 lutego klasy IV – VI obejrzały film „O psie, który wrócił do domu”. Jest to ciepła i wzruszająca opowieść o suczce Belli, która zostaje…

Maks Matematyczny

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją ogólnopolskiego konkursu matematycznego, wykorzystującego technologie informatyczne. Wymaga od uczestników nie tyle wiedzy, co umiejętności; bowiem ich zadaniem jest rozwiązanie dwóch zadań w formie internetowych gier matematycznych. Nic więc dziwnego, że konkurs cieszy się wśród dzieci…