Świąteczne prace plastyczne

W Szkole Podstawowej w Sieniawie już od wielu lat organizowany jest konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”, nad którym pieczę sprawuje nauczyciel plastyki, pani M. Cypcar. Konkurs pozwala uczniom na rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz umiejętności artystycznych. Jego celem jest zachęcenie do aktywnego i…