Biegi ekstremalne

22 listopada w Sieniawie odbyły się biegi ekstremalne z przeszkodami „Little Heroes” zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowch, Terenowych i Ekstremalnych z siedzibą w Olsztynie. Celem tego niezwykłego wydarzenia sportowego jest propagowanie aktywności ruchowej. Uczestnicy mogli popisać się umiejętnościami z różnych…

„W świecie wyobraźni”

15 listopada w sali kina „Sokół” w Rymanowie odbyły się eliminacje gminne Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci pod hasłem „W świecie wyobraźni”. Celem konkursu jest upowszechnianie oraz zachęcanie do czytania książek, rozwijanie wyobraźni, przekazywanie poprzez literaturę ponadczasowych wartości. Zapewnia on…

Gramy w kosza

14 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej chłopców. Zawody te nie tylko propagują określoną dyscyplinę sportową, ale również wdrażają młodzież do aktywnego i zdrowego stylu życia oraz troski o…

Do hymnu!

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosiły placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie to ma być kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, podczas której uczniowie i nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w…