Ogłoszenie

Informuję uczniów klasy 8 SP w Sieniawie, że w piątek -31 lipca 2020 należy odebrać zaświadczenia z wynikami egzaminu.Będą one wydawane w szkole od godziny 10.00Ze względu na sytuację epidemiologiczną proszę, aby osoba odbierająca zaświadczenie miała założoną maseczkę zakrywającą nos…

Nareszcie koniec roku szkolnego!

Z pewnością tym okrzykiem większość uczniów powitała dzień 26 czerwca. Był to szczególnie trudny rok szkolny ze względu na obowiązującą w drugim półroczu naukę zdalną, spowodowaną sytuacją epidemiczną. W Szkole Podstawowej w Sieniawie zrezygnowano z tradycyjnych uroczystości. Uczniowie z poszczególnych…

Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora SP w Sieniawie  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach kończą się 26 czerwca – w piątek. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie…