Nareszcie koniec roku szkolnego!

Z pewnością tym okrzykiem większość uczniów powitała dzień 26 czerwca. Był to szczególnie trudny rok szkolny ze względu na obowiązującą w drugim półroczu naukę zdalną, spowodowaną sytuacją epidemiczną. W Szkole Podstawowej w Sieniawie zrezygnowano z tradycyjnych uroczystości. Uczniowie z poszczególnych…

Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora SP w Sieniawie  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach kończą się 26 czerwca – w piątek. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie…

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, musieli zmierzyć się z egzaminem sprawdzającym stopień opanowania przez nich wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Egzamin składał się z trzech części: 16 czerwca młodzież rozwiązywała…

„Rebusy z fizyki”

W marcu 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie wzięli udział w gminnym konkursie fizycznym „Rebusy z fizyki” zorganizowanym przez Zespół Szkół Sanatoryjnych w Rymanowie Zdroju. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować prace plastyczne, różnymi technikami przedstawiające   rebus, którego rozwiązaniem była nazwa…

Projekt „Równać szanse”

FUNDACJA JAŚ WĘDROWNICZEK OGŁASZA NABÓR  KANDYDATÓW / KANDYDATEK DO PROJEKTU realizowanego w programie „RÓWNAĆ SZANSE” Kto finansuje projekt? Projekt  jest realizowany w ramach  działań Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, który od początku prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Jaki…

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie z dnia 5.05.2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.